מתילר קאךה, "החתולה‭,"‬ חברת המחתרת שסייעה להקים - ואחר כך להרוס - את הרשת של צ'רניאבסקי.