קרל־אריך קילנתל מתחנת האבוור במדריד, מפעילו הגרמני של גרבו.