תעודת הזהות הצרפתית של לילי סרגייב שהופקה בנובמבר ‭,1941‬ זמן קצר אחרי שגויסה לשירות המודיעין הגרמני בפריז. הגרמנים אימנו אותה בשימוש בדיו סתרים, בהצפנה ובהפעלת משדר.