יוני דואר שימשו להעברת הודעות, לאיסוף מודיעין מאחורי הקווים ולהשתלת מידע כוזב אצל האויב.