ג'וני יבזן ביום שנשא לאישה את לורה פטרסון; הוא כגר בה שוב ושוב, אבל היה נאמן לה עמוקות.