גיזלה אשלי, הידועה גם בשם סוזן ברטון, מומחית לנאציזם ילידת גרמניה והאישה הבכירה ביותר באגף ‭.BIA‬