ג"ס מסטרמן, פרופסור להיסטוריה באוקספורד, חובב קריקט, "המבוגר האחראי" של מערך הבגידה הכפולה.