10 סוכן אמתי, סוכן מדומה, סוכן כפול

משהצטרפו ברוטוס וברונקס אל הצוות , וגרבו ותלת אופן טוו רשתות רחבות והדוקות יותר ויותר , נוכח טאר רוברטסון לדעת שיש בידו כלי נשק שיכול להסב לאויב נזקים מכריעים . גרבו ( פויול ) הילך קסם על האבוור במדריד . ברוטוס 'צ ) רניאבסקי ) ( בהנחה שאין הוא משחק משחק משולש זדוני כלשהו ) פרץ נתיב תקשורת חדש עם הגרמנים בצרפת הכבושה . ברונקס ( אלווירה שודואר ) פתחה בפעילות נמרצת ושיגרה מכתבים אל ענף מסתורי של המודיעין הגרמני , ודומה היה שאחיזתו של תלת אופן ( פופוב ) בתחנת האבוור בליסבון איתנה מתמיד בזכות שחיתותם של הקצינים המפעילים שלו . כל אחד מן המרגלים האלה הוליך שולל את מפעילו הגרמני ובעצם ניהל אותו : גרבו ניהל את קילנתל ; ברוטוס שלט בבלייכר ובריילה ; ברונקס כרכה את בלייל סביב זרתה המטופחת ; ותלת אופן ידע שבזכות תאוות הבצע , השאפתנות והפרנויה של פון קרסטהוף וקמלר התהפכו היחסים ביניהם כליל . הסוכנים הכפולים הפעילו את מפעיליהם . לימים יתמהו אנשי אגף BIA למה נדרש להם זמן רב כל כך להבין את הפוטנציאל השלם הגלום במערך הבגידה הכפולה . מסטרמן ייחס זאת לרעיון הכפייתי "שיש כנראה מספר גדול של מרגלים חוץ מאלה ...  אל הספר
עם עובד