תוכן העניינים

מפה 11 הסוכנים ומפעיליהם 13 מבוא 15 . 1 טירונים 21 . 2 משהו חידתי 40 . 3 רומן והחתולה 55 . 4 גירוי ופיתוי 64 . 5 המועדון 70 . 6 גרבו עולה על הבימה S 3 . 7 פופוב עושה קניות 96 . 8 המשחק הגדול 107 . 9 הלהקה 115 . 10 סוכן אמתי , סוכן מדומה , סוכ 123 . 11 קישוט 140 . 12 האוצר 150 . 13 אורח לא קרוא 160 . 14 עוז רוח 171 . 15 מעשירים את מזון התרנגולות 183 . 16 אמן מצייר ציור 198 . 17 כפילו של מונטי 213 . 18 המירוץ הכפול 222 . 19 חברו החדש של יבזן 236 . 20 "אני לא זהיר תמיד 247 "? . 21 מבצע דורה 261 . 22 אורח של הגסטפו 273 . 23 לברונקס יש כאב שיניים 284  אל הספר
עם עובד