רשימת המשתתפים

חנה אסתר אופנר בית הספר לחינוך , אוניברסיטת תל אביב ד"ר ורד אלימלך מכללת אמונה , ירושלים ד"ר דלית אסולין מרכז סכוליון , האוניברסיטה העברית בירושלים ד"ר שלומי דורון החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה , המכללה האקדמית אשקלון יאיר הלוי החוג למחשבת ישראל , האוניברסיטה העברית בירושלים ד"ר בתיה זיבצנר המסלול לחינוך בלתי פורמלי , המכללה האקדמית בית ברל ; מכון טרומן לחקר השלום , האוניברסיטה העברית בירושלים ד"ר מיכל טננבאום בית הספר לחינוך , אוניברסיטת תל אביב ד"ר לי כהנר החוג לגיאוגרפיה , המכללה האקדמית לחינוך אורנים פרופ' דייוויד להמן החוג לסוציולוגיה , אוניברסיטת קיימברידג' ד"ר נסים ליאון המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה , אוניברסיטת בר אילן תמר נוסבאום אור שלום - עמותה למען ילדים בסיכון ; בית הספר לחינוך , האוניברסיטה העברית בירושלים ד"ר רבקה נריה בן שחר בית הספר לתקשורת , המכללה האקדמית ספיר ד"ר אבי קיי המחלקה לניהול עסקים ושיווק טכנולוגיה , בית הספר הגבוה לטכנולוגיה - מכון לב פרופ' קימי קפלן המחלקה לתולדות ישראל ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי , אוניברסיטת בר אילן ד"ר מיכל שאול מכללת יעקב הרצוג , גו...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד