ביבליוגרפיה

אבוטבול , גיא , לב גרינברג ופנינה מוצפי האלר ( עורכים . 2005 , ( קולות מזרחיים : לקראת שיח מזרחי חדש על החברה והתרבות הישראלית , תל אביב : מסדה . אברמוביץ , ' יהודה , 'מ תשמ"ו . חזון ומעש באגודת ישראל , ב , ירושלים : משאבים . אדרעי , אריה , תשס"ח . " כיצד זוכרים : ? זיכרון השואה בחברה הדתית ובחברה החילונית , " תרבות דמוקרטית . 51–7 : 11 אוריין , שלומית , . 1997 "לשון צנועה - נפש צנועה , " בלשנות עברית . 19–7 : 42–41 אטינגר , אסתר , תשס"ו . פלא לילה , בני ברק : הקיבוץ המאוחד . אטינגר , יאיר , . 2007 "כוח יהודי חדש , " הארץ , , 4 . 5 . 07 עמ' . 9 2008 , –– א . "כל כך רוצים להידמות לאשכנזים , " הארץ , , 25 . 1 . 08 עמ' . 7 2008 , –– ב . "מי מנהל את הכסף של רבי שמעון , " הארץ , , 21 . 5 . 08 עמ' . 17 אטינגר , שמואל , . 1979 האנטישמיות בעת החדשה , תל אביב : ספריית פועלים . אטקס , עמנואל , תשמ"ד . ר' ישראל סלנטר וראשיתה של תנועת המוסר , ירושלים : מאגנס . , –– תשנ"ג . " פרשת ה'השכלה מטעם' והתמורה במעמד תנועת ההשכלה ברוסיה , " עמנואל אטקס ( עורך , ( הדת והחיים : תנועת ההשכלה היהודית במזרח אירו...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד