איור ‭:3‬ התמחות מטרופולינית חרדית מקור: כהנר ‭.2009‬