איור ‭:2‬ פריסת האוכלוסייה החרדית בישראל מקור: כהנר ‭.2009‬