איור ‭:1‬ מפות המחוונים להגדרת הימצאותה של אוכלוסייה חרדית במרחב הישראל מקור: כהנר ‭.2009‬