מגטו לפרוור: תמורות בארגון המרחבי החרדי

לי כהנר יוסף שלהב לקהילה החרדית יש דימוי של חברה סגורה וקפואה הנבדלת באורח חייה משאר האוכלוסייה ( פרידמן ; 1991 שלהב . ( 2005 אורח חיים זה מתבטא ביחס למשפחה , ביחס לעבודה , במעמדו של היחיד בקהילה , בערכי הקהילה ובהעדפות המגורים . ואולם , שלא כדימוי המקובל , מתחוללות בקהילה החרדית לגווניה המרובים תמורות חברתיות וכלכליות , המובילות לשינויים באורחות החיים . שינויים אלו , לצד שיעורים גבוהים של ריבוי טבעי , מעצבים תמונה חדשה של מפת הריכוזים החרדיים ומיקומם במרחב הישראלי . מאמר זה סוקר את תהליכי התפרסותה של האוכלוסייה החרדית בישראל , ובמיוחד הרחבתו של " המשולש החרדי" ( שקודקודיו הם הריכוזים החרדיים בירושלים , בבני ברק ובאשדוד ) על ידי ערי הפרוור החרדיות החדשות - אלעד , מודיעין עילית , רמת בית שמש וביתר עילית . התפתחות גיאוגרפית זו מייצרת פעילויות , גופים ומעמדות שלא היו קיימים בחברה החרדית עד כה , ומשמשת כר נוח לשינויים בתפיסות העולם , במיקום ובהתנהלות של האוכלוסייה החרדית במרחב חדש זה . האוכלוסייה החרדית מקיימת לאורך השנים מערכת של יחסי גומלין אינסטרומנטליים עם סביבתה המשקית , הפוליטית והכל...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד