האחריות כלפי האחר: לשאלת ייעודה של חברת הלומדים במורשת הרב עובדיה יוסף

נסים ליאון אחד המאפיינים העיקריים המיוחסים לאורתודוקסיה הליטאית הוא טיפוח אידיאל חברת הלומדים כגוף מסוגר ומובדל המבקש לשמש אי של אמונה ולימוד תורה בתוך ים של חילוניות , כפירה ושבר היסטורי בזהות היהודית . במאמר זה אטען שבכל הקשור לשאלת תכליתה של חברת הלומדים מציע הרב עובדיה יוסף גישה חלופית לגישה הליטאית . הדבר בא לידי ביטוי לא רק בדרישה לשמירת נוהג והלכה המייחדים את יוצאי עדות המזרח בחברה החרדית ( לאו תשס , ( ו" אלא גם בתביעה לפריצת הסגירות של החברה החרדית מזרחית , סגירות המאפיינת לטענתו את חברת הלומדים האשכנזית . מטרתו של הרב עובדיה יוסף היא להפוך את חברת הלומדים מאי של קיום יהודי המתבצר בשיטתו למען הכלל הישראלי , לכור היתוך של אליטה דתית המשתמשת בחברה הלומדת כבבסיס להנהגת כלל החברה בישראל . במילים אחרות , מעילית של לומדים לאליטה של מלמדים . טענתי נסמכת בין השאר על עיון באגרת לבן תורה , שחיבר הרב יצחק יוסף , בנו של הרב עובדיה יוסף , בהסכמתו , כדי להציג את עמדתו של הרב עובדיה יוסף בדבר שאלת תכליתו של בן התורה : הרב , האברך , ראש הישיבה , הפוסק , איש חברת הלומדים ( יוסף תשנ . ( ט" מדובר...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד