גיוס והמרה בחברה החרדית בישראל: מפעל התשובה של ש"ס

בתיה זיבצנר דייוויד להמן הופעתה של ש"ס ב 1983 כתנועה עדתית חרדית היא אחד הביטויים לשינויים העוברים על היהדות הספרדית בחברה בישראל . מאז הופעתה משמשת התנועה מוקד להזדהות והשתייכות עבור קבוצה שלא היה לה ייצוג פוליטי ותרבותי במרחב הציבורי הישראלי . הרעיון של התחדשות דתית , שכוון בעיקר אל יוצאי עדות המזרח , הוא ייחודי בהקשר של החיים היהודיים : תופעת השיבה אל הדת היא מאפיין ממוסד ביהדות של זמננו , אך האסטרטגיה שנקטה ש"ס , המקשרת במפורש בין תופעת השיבה לבין תחושות של התמרמרות עדתית וחברתית , היא חסרת תקדים . כתנועה חברתית מיסדה ש"ס סוג של תנועה הפועלת לא רק למען המטרות של קבוצה נבדלת אלא גם למען שינוי המציאות החברתית בכללותה . כחלק מהתהליך הזה עוסקת התנועה בצירוף ובקירוב של מאמינים ופעילים רבים השואפים לחזק ולממש את מטרות התנועה במדינה ובחברה האזרחית . תהליך החזרה בתשובה הוא אינדיבידואלי , הן מבחינת הנסיבות הספציפיות המובילות אדם לבחור בדרך הזאת והן באופן שבו הוא מאמץ את התנהגויותיו הצפויות ; ממד זה יכול להסביר חלקית את המגוון הרחב של זהויות וסמלים , טקסים וצורות חיים שדרכם הפרט מתחבר לדת (...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד