מחסומי זהות והדרה בתהליך חזרה בתשובה של מזרחים־ספרדים

שלומי דורון תופעת החזרה בתשובה נחקרה רבות בשנים האחרונות בעולם בכלל ובישראל בפרט , במיוחד כחלק מתהליך המרת דת ( conversion ) של יחידים הנכנסים לדת או היוצאים ממנה . אולם מעטים המחקרים המבקשים לבחון את התהליך עצמו דרך הבניית הזהות של החוזרים בתשובה , ומעטים המחקרים הבוחנים את השוני בהבניית הזהות של החוזרים בתשובה ממוצא מזרחי לעומת החוזרים בתשובה ממוצא אשכנזי בתוך העולם החרדי בישראל . מאמר זה בוחן את ההיבט העדתי ואת השפעתו על תהליך החזרה בתשובה בישראל , ובמרכזו עומדות בין השאר השאלות האלה : מהם החסמים הפורמליים והבלתי פורמליים שחוזרים בתשובה מזרחים צריכים להתמודד אתם ומדוע מועמדים חסמים כה רבים בפני אלו המבקשים להצטרף לחברה החרדית ? אתמקד בניתוח סוציולוגי של החסמים שעומדים במרכז הבניית הזהות של החוזרים בתשובה , נושא שעד כה כמעט שלא נחקר , ולא אעסוק בתהליך החזרה בתשובה או בסיפורי חיים של חוזרים בתשובה ( על כך ראו דורון . ( 2006 כמו כן , אדון רק בחוזרים בתשובה שעשו את דרכם לחברה החרדית ולא באלה שהשתלבו בציונות הדתית לגווניה . לבסוף , אף שנכון להשתמש בצירוף " מזרחי ספרדי" בהקשרו של הנושא הנ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד