רגישות תרבותית של מטפלים שאינם דתיים בעבודה עם ילדים והורים חרדים

תמר נוסבאום רבקה שפיגלמן בשנים האחרונות פונים יותר ויותר אנשים מהקהילה החרדית לקבלת עזרה פסיכולוגית . במקרים רבים נתקלים הפונים במטפלים שאינם דתיים , וכך נוצר מפגש טעון ומורכב בין הפסיכולוגיה , על מגוון ההתערבויות שהיא מציעה , ובכללן פסיכותרפיה ( הילדסהיימר , ( 1982 לבין תפיסות עולם חרדיות ( גודמן . ( 2003 מפגש זה הוא ייחודי מאחר ששני הצדדים טוענים למומחיות בתורת נפש האדם . בעבור המטופל החרדי , המפגש עם מומחים מתחום בריאות הנפש הוא מורכב בהשוואה למפגש עם מומחים מתחומים אחרים , מכיוון שהנפש היא המוקד העיקרי בחייו כמאמין . מנקודת מבטו של המטפל הלא דתי , זהו לעתים מפגש ראשון עם תרבות אחרת , מפגש שעשוי להעלות לבטים אישיים ומקצועיים שונים . מאמר זה מבוסס על מחקר שנערך בתחנת השירות הפסיכולוגי חינוכי ( שפ"ח ) שמטפלת באוכלוסייה החרדית בירושלים . התחנה פועלת במסגרות חינוך חרדיות שונות בעיר - החל בגני ילדים , עבור בבתי ספר לבנות ובתלמודי תורה וכלה במסגרות של החינוך המיוחד . הקשר עם המסגרות השונות התפתח בהדרגה בשני העשורים האחרונים , והוא נמצא במגמת צמיחה , התפתחות והתרחבות . לשם המחשה , מספר בתי...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד