לוח ‭:1‬ גיל הפונים לארגון קמ"ח לקבלת סיוע במעבר לעולם העבודה