הנטיות והציפיות התעסוקתיות של גברים חרדים ישראלים

אבי קיי אחד האתגרים הגדולים ביותר של הכלכלה הישראלית בשנים הקרובות יהיה שילוב מוגבר של הגברים החרדים בכוח העבודה . כמעט עשרה אחוזים מהאוכלוסייה משתייכים לציבור החרדי , ואחד מכל חמישה ילדים נולד לאם חרדית ; אי אפשר אפוא לנהל דיון יסודי בעתיד הכלכלי של ישראל בלי לגעת בהתנהגות הכלכלית של אוכלוסייה זו . יסוד מרכזי בהתנהגות הכלכלית של הציבור החרדי הוא ההתנהגות הייחודית של הגברים החרדים בנוגע לתעסוקה : רבים מאוד מהם נשארים מחוץ לשוק העבודה למשך רוב השנים שבהן יש להם אפשרות לעבוד ולהשתכר . לאור האמור לעיל , לא מפתיע שבשנים האחרונות אנו עדים לפעילות ערה הן מצד גורמים ממשלתיים והן מצד גורמים פרטיים שמטרתה לסייע לגברים חרדים להשתלב בשוק העבודה . מאמצים רבים מושקעים בייסוד מגוון רחב של מסגרות לימוד שבהן גברים חרדים יכולים לקנות לעצמם מיומנויות מקצועיות שימושיות , מתוך התחשבות במאפיינים ההשכלתיים הייחודיים שלהם , למשל חסר מוחלט של השכלה חילונית , על המיומנויות והמידע שהשכלה זו מנחילה ( לופו Kay ; 2003 . ( 2009 עם זאת , למרות המאמצים הגדולים המתמקדים בהכשרה , העוסקים בנושא זה עדיין לא נתנו את דעתם...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד