לוח ‭:3‬ תוצאות מבחני t לבדיקת הבדלים בין הקבוצות ביחסן לבנים )ז( ולבנות )נ( בעניין לימוד ‭)ב(‬שלוש השפות - עברית, יידיש ואנגלית