לוח ‭:1‬ ממוצעים )וסטיות תקן( של עמדות הקבוצות בחברה החרדית כלפי השפות עברית, יידיש ואנגלית ותוצאות ניתוח פוסט־הוק לבדיקת ההבדלים