הרב שלמה וולבה ומאמצי החייאת המוסר בעולם "ההשקפה" הישיבתי־חרדי

יאיר הלוי תנועת המוסר הליטאית נוסדה בידי רבי ישראל ליפקין מסלנט , ( 1883–1810 ) הידוע בשם רבי ישראל סלנטר , ועקרונותיה העיוניים , וכמותם אופני יישומם , עברו עם הזמן תמורות מגוונות בידי תלמידיו ותלמידי תלמידיו ( רוס ; 1986 בראון תשס . ( ט" עוד לפני שואת יהודי אירופה התעמעמה מרכזיותה של " עבודת המוסר , " כלומר עבודה אינטנסיבית על מידותיו של האדם , ומגמה זו המשיכה גם לאחר מכן . רובן המכריע של הישיבות הליטאיות המשיכו אמנם לקיים לימוד מסודר של מוסר , על פי רוב במסגרת זמן קבועה בערב , ולהחזיק בהן משגיח מוסרי . הן עשו זאת , בין השאר , משום שהמוסר התקבע כחלק מסדר היום הישיבתי עוד לפני השואה , והישיבות ביקשו לשמר את המסורת שנתקדשה גם בתחום זה . ואולם בו בזמן תוכנו של המוסר שנלמד בישיבות התרחק במידה רבה מכוונתו של מייסד תנועת המוסר ( בראון תשס"ג , . ( 77 כך למשל התגייסו ממשיכי תנועת המוסר במידה רבה לטובת ניסוחה והפצתה של " ההשקפה , " דהיינו המצע האידיאולוגי החברתי פוליטי של היהדות החרדית . עקב כך פחת העיסוק במוסר מבחינה כמותית ואיכותית והצטמצם ברובו ללימוד רעיוני אינטלקטואלי . מעטים בלבד המשיכו ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד