מבוא פניה המשתנות של החברה החרדית בישראל: מהישרדות לנוכחות, התחזקות וביטחון עצמי

קימי קפלן נורית שטדלר קשהשלאלהבחיןבנוכחותההגוברתשלהחברההחרדית , עלשללזרמיה , קבוצותיה ותת קבוצותיה , במרחב הציבורי בישראל בעשורים האחרונים . אנו פוגשים חרדים , אם יחידים ואם קבוצות , במחוזות ובתחומי פעילות שמהם הדירו אלה את רגליהם עד לשלהי שנות השבעים של המאה ה . 20 כך בין השאר הם נוכחים במרחבי ההכשרה המקצועית , התעסוקה והעבודה ; בקניונים שאינם סמוכים לשכונות חרדיות ; בפעילויות שמטרתן קירוב לדת והחזרה בתשובה ( גודמן ;( 2002 בצורות התיישבות חדשות דוגמת הערים החרדיות החדשות , הממוקמות מצדו המזרחי או המערבי של קו התפר הפוליטי , הקו הירוק ( שלהב ; 1997 כהנר ;( 2009 באמצעי התקשורת , בקולנוע ובתיאטרון בישראל ; בשדה היצירה הספרותית בישראל ( שנקר ;( 2006 ביחידות של חיל האוויר של צבא ההגנה לישראל ( ולא רק בנח"ל החרדי ) ובשירות הביטחון הכללי ; ובהתנדבות לארגוני עזרה ורפואה דוגמת זק"א , יד שרה ועזר מציון . ( Jaffe 1993 ; Stadler et al . 2005 ) תופעות אלה מלמדות על השתתפות , נוכחות , חוסן פנימי וביטחון עצמי הולכים וגוברים של פלגים שונים בחברה החרדית . ואולם התופעות האמורות , על כל ביטוייהן , גילו...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד