תוכן העניינים

קימי קפלן נורית שטדלר פתח דבר 7 קימי קפלן נורית שטדלר מבוא : פניה המשתנות של החברה החרדית בישראל - מהישרדות לנוכחות , התחזקות וביטחון עצמי 11 שער ראשון : שימור וקיום מיכל שאול דור יתום מחפש אמא : "מורשת שרה שנירר" ככלי לשיקום החברה החרדית אחרי השואה 31 יאיר הלוי הרב שלמה וולבה ומאמצי החייאת המוסר בעולם "ההשקפה" הישיבתי חרדי 55 שער שני : חיזוק מאפיינים כלפי פנים מעמדת כוח חנה אסתר אופנר מיכל טננבאום " אמור לי מה אתה דובר ואומר לך : " ... חקר עמדות כלפי שפות בחברה החרדית 81 דלית אסולין " שלא שינו את לשונם : " יידיש חרדית בישראל 101 ורד אלימלך היחס לאחר בחברה החרדית : תמונת מצב על פי הקולנוע החרדי 116 רבקה נריה בן שחר ההגדרה העצמית של נשים חרדיות באמצעות דפוסי החשיפה לעיתונות החרדית 137 שער שלישי : מפגש , חשיפה ופתיחת השורות אבי קיי הנטיות והציפיות התעסוקתיות של גברים חרדים ישראלים 165 תמר נוסבאום רבקה שפיגלמן רגישות תרבותית של מטפלים שאינם דתיים בעבודה עם ילדים והורים חרדים 176 שער רביעי : חזרה בתשובה והתרחבות שלומי דורון מחסומי זהות והדרה בתהליך חזרה בתשובה של מזרחים-ספרדים 195 בתיה זיב...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד