עברית מכל העברים

רחל אליאור לזכרו של אורי נוה , שאהב את השפה העברית ולכבודה של אמו יהודית , שהנחילה לו אהבה זו עברית אנו כותבים מפני שאין אנו יכולים לבלי לכתוב עברית , מפני שהניצוץ האלוהי אשר בתוכנו יוצא מאליו רק בשלהבת זו , מפני שזיק זה אינו מתלבה , אינו מתגשם במלואו אלא בשפה זו ( יוסף חיים ברנר , המעורר , ינואר . ( 1906 כי טבעי הוא ליהודים כולם מיום היוולדם להתייחס אל הספרים כמו אל מצות האל , לשמור להם אמונים , ואף למות למענם ברצון , אם יש צורך בכך ( יוסף בן מתתיהו , נגד אפיון , כ . ( אחד המיתוסים שזכו להתקבלות שלמה נטולת ספקות במציאות הישראלית הוא סיפור תחייתה של השפה העברית . כל בוגר בית ספר תיכון יודע לומר בוודאות שהשפה העברית הייתה "שפה מתה" עד שבא מחיה השפה העברית , אליעזר בן יהודה , ( 1922-1858 ) והשיבה לחיים . משכילים יוסיפו שזו הייתה רק שפה ליטורגית או רק שפת קודש או רק שפת תרבות ומעולם לא שפה מדוברת , אם כי יתקשו בדרך כלל לומר ממתי קביעה גורפת זו היא בת תוקף . ואולם דברים אלה אינם עולים בקנה אחד עם המציאות ההיסטורית הנשקפת מהספרייה היהודית , שכן השפה העברית מעולם לא הייתה מתה ולפיכך מעולם ל...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד