מדרש עשרת הדיברות

טקסט , מקורות ופירוש ההדירה וצירפה ניתוח ספרותי ענת שפירא \ מוסד ביאליק ירושלים ' דורות' מדרש עשרת הדיברות מדרש עשרת הדיברות טקסט , מקורות ופירוש ההדירה וצרפה ניתוח ספרותי ענת שפירא  אל הספר
מוסד ביאליק