תרגומיהם של המלומדים הקראים יעקוב אלקרקסאני, יוסף אלבציר וישועה בן יהודה לקטעים מן המשנה

עפרה תירוש בקר . 1 מבוא אחד מהיבטיו הייחודיים של החומר הרבני המשוקע בחיבורים קראיים הוא תרגומיהן של מובאות מן המשנה לערבית היהודית . נושא זה נמצא משלב שניים מתחומי התעניינותו המובהקים של בעל היובל , מורי פרופ' משה בר אשר , שהם חקר לשון חז"ל מחד וחקר תרגומים לערבית היהודית מאידך . על כן בחרתי לעסוק בנושא זה בספר המוגש לו ביום חגו . מחקרם של כתבי יד קראיים בשנים האחרונות העלה כי בקיאותם של המלומדים הקראים הקדומים בספרות חז"ל הייתה רבה . הדבר ניכר בריבוי השיבוצים מספרות זו בחיבוריהם , ובכללם מובאות מספרות חז"ל , ביטויים מן הספרות הרבנית , תרגומים של קטעים מספרות חז"ל לערבית יהודית , פרפרזות על הקטעים הרבניים בעברית ובערבית יהודית , הסברים לקטעים הללו ואף הערות לשוניות הנוגעות 1 לחומר השאוב מספרות חז"ל . כל זאת נוסף על עיבודן של דעות רבניות במסגרת הדיון הפרשני והפולמוסי של הקראים . התרגומים הקראיים של מובאות מספרות חז"ל לערבית יהודית משקפים פן ייחודי ומפתיע לכאורה של היצירה הקראית . בבדיקת כתבי יד של חיבורים קראיים הכתובים בערבית יהודית שנתחברו במאות העשירית והאחת עשרה מצאתי קטעי תרגום רבי...  אל הספר
מוסד ביאליק