דרשות בערבית יהודית מגרבית לרבי רפאל בוטבול: עיונים בלשון ובסגנון

יוסף תדגי בין התחומים הרבים שבעל היובל עסק בהם ותרם להם תרומה ניכרת נמצא חקר המרכיב העברי בערבית היהודית של צפון אפריקה . במחקריו בנושא זה עלה בידו לחשוף מקורות יקרי ערך שהזניחו החוקרים , והצליח להציל מתהום הנשייה אוצר בלום של מילים עבריות שהשתקעו בדיבור היום יומי או בגנזי כתובים . כבר במאמרו הראשון בנושא זה הפנה פרופ' בר אשר את תשומת לבנו לצורך הדחוף של חשיפת המקורות העבריים השקועים בלהגים השונים של יהודי ארצות המגרב : דומה אני שהסוגיה שלפנינו = ] חקר המרכיב העברי בערבית יהודית ] ראויה היא למחקר יסודי . מתגלה לפנינו פרק חשוב בתולדות התרבות היהודית באחת מארצות הגולה בדורות האחרונים , שאף תולדות הלשון העברית נמצאות נשברות ממנו . הקשר המתמיד והחי של יהודי המערב אל המקורות העבריים , שלא נפסק ברצף הדורות , מצא את ביטויו גם בלשון הדיבור בשכבות העממיות ביותר . ראוי הוא הנושא שיימצאו לו גואלים , בטרם לא יהיה מה לגאול וממי לגאול ... ויש לקוות שכמה חוקרים צעירים ימצאו עניין 1 בנושא .  אל הספר
מוסד ביאליק