עיוני מילון בתרגומי הלדינו להגדות של פסח

אורה ( רודריג ) שורצולד הקדמה שישה עניינים עקרוניים יידונו במחקר שלפנינו , ולכולם נגיעה בהרכב המילון של תרגומי הלדינו להגדות של פסח : ( 1 ) תכונות אידיוסינקרטיות של טקסט ; ( 2 ) כתיב ; ( 3 ) הבדלים דיאלקטיים בין התרגומים ; ( 4 ) יחסי גזירה ונטייה במילון ; ( 5 ) גיווני תרגום ומקומם במילון ; ( 6 ) תרגום שאינו מקביל למקור . מלכתחילה אינני עוסקת כאן בנורמות של תרגום ללדינו ובייחודה של הספרדית היהודית , כי אלו נדונו בפירוט במקומות אחרים ' , אלא רק בסוגיות שמעלה הרכבת מילון ההגדות ללדינו . הרקע למאמר הוא הכנת קונקורדנציה לאוצר המילים בלדינו בהגדות של פסח : הקונקורדנציה תיתן מענה לאוצר המילים העברי ומקבילותיו בלדינו , ולאוצר המילים בלדינו ומקבילותיו בעברית . המילה מילון בכותרת המאמר מכוונת לאותה קונקורדנציה , שמטרתה העיקרית היא להציב את הערכים הלקסיקליים כיאות . הקורפוס במחקר הזה כולל הגדות בלדינו באותיות עבריות בלבד , שמונה מאיטליה ( מערב ) - מוונציה , מליוורנו ומפיסא - ושלוש עשרה מרחבי האימפריה העות'מאנית לשעבר ( מזרח ) - מבודפסט , מבלגרד , מווינה , מסלוניקי , מקושטא וינה 2 ומתל אביב . רוב ...  אל הספר
מוסד ביאליק