על העברית בקהילת קרפנטרס ובשכנותיה (פרק ראשון)

סימון מרג'ן אוחנא דברי מבוא במחוז וונישאן ( le Comtat Venaissin ) ובאביניון שבדרום מזרח צרפת ישבו היהודים מאות בשנים בערים קרפנטרס , ( Carpentras ) קווליון , ( Cavaillon ) לישל ' , ( l'Isle ) וכן בעיר אביניון : ( Avignon ) הן הקהילות הנקראות ( מאז ( 1624 ארבע הקהילות הקדושות . גם כאשר גורשו היהודים מצרפת במאה הארבע עשרה למניין הרגיל ( ליתר דיוק בשנת , ( 1394 המשיכו הקהילות היהודיות שם לנהל את חייהן תחת שלטון מדינת האפיפיור שברומי " ) יהודי האפיפיור . ( " במחקרים היסטוריים ודמוגרפיים שהקדשתי לקהילת קרפנטרס במאה השמונה עשרה , ואשר התבססו על 2 פנקסי קהילות שנכתבו שם , התוודעתי לכמה וכמה ענייני לשון מיוחדים לקהילות האלה , ובהם אני רוצה לדון במסגרת הזאת . אני נותנת את דעתי לפנקס המכונה "ספר היחס" \( 1769-1736 ) לפנקס המכונה "הזכרת הנפשות" ( 1768-1738 ) ולספר הנושא את השם "עמק עכור לפתח תקוה" ( הושע ב , יז ) שכתב "המייחס ספרא * המאמר נכתב במסגרת עבודתי בקבוצות המחקר Nouvelle Gallia Judaica ( CNRS ) , . Histoire moderne et contemporaine des Juifs ( EPH 1 : ) אני רוצה להביע את תודתי העמוקה לפר...  אל הספר
מוסד ביאליק