מערכת היחסים בין המרכיב העברי בלשון היהודית ובין העברית החדשה כפי שהיא מתגלמת בזמננו בישראל בשיח ספרדי־יהודי

מיכל הלד ומה יהיה אתי ! הבאתי מלה מאמי לעברית . איש לא מכיר ' . הקדמה במאמר זה נתבונן בלשונן של מספרות עממיות דוברות ספרדית יהודית בישראל דהיום , וננסה לפענח את מערכת היחסים בין העברית החדשה ובין המרכיב העברי בלשון היהדות על פי מאפייני השיח של נשים אלה . נוסף להתבוננות מקרוב במאפייני השיח יתייחס העיון להיבטים החברתיים והחוץ לשוניים האחרים של התופעות המשתקפות ממנו . ראשיתה של הספרדית היהודית בספרד בימי הביניים , והיא התפתחה בקהילות היהודיות הספרדיות שנוסדו לאחר הגירוש באימפריה העות'מאנית ובצפון אפריקה במגע ישיר עם מסורות העברית שנמסרו בקהילות הללו בכתב ובעל פה מחד גיסא , ובמגע עם לשונותיהן ותרבויותיהן של הסביבות הלא יהודיות מאידך גיסא . הסה"י משקפת את ההוויה הלשונית , התרבותית , ההיסטורית והחברתית שאפיינה את יהודי ספרד ואת צאצאיהם במשך יותר מחמש מאות שנה . בירושלים נפגשת קבוצת נשים דוברות ס"י המספרות זו לזו סיפורי עם בלשון יהודית אשר בזמננו כמעט חדלה להיות לשון דיבור . חייהן מתנהלים בעברית , ובכל זאת הן אינן יכולות להתנתק מהלשון ומהתרבות היהודית הספרדית . מתילדה כהן סראנו תיעדה סיפורי ...  אל הספר
מוסד ביאליק