כתב יד של הגדה של פסח ממרוקו (עיון ראשון)

שלום בר אשר א . הגילוי 1 לפני זמן קצר הגיע לידי תצלום של כתב יד ממרוקו , ובו שלושה אוספי חיבורים -.) א ) הגדה של פסח ; ( ב ) הצ'היר ליום א של פסח ( הפותח בפיוט הידוע "ידידים 2 יוצאים" , ( הכולל שורה של פיוטים ואת ההפטרות לחג הפסח ; ( ג ) אוסף פיוטים 3 משולבים בתפילות "לשני ימים טובים של ר"ה . " אפשר לראות בקלות , ששני הקבצים הראשונים דומים מאוד לתיקון פסח מתאפילאלת שנתפרסם לפני כמה 4 שנים . כאן אני דן רק ב 23 דפים ( ששרדו מתוך 24 דפים ) המכילים את ההגדה של פסח . דף ז , שכלל את החלקים שמאמצע הקטע "עבדים היינו" עד אמצע הקטע "כנגד 5 ארבעה בנים דברה תורה , " נקרע או נתלש מכתב היד . ב . תיאור כתב היד כתב היד כתוב על נייר שהיה בשימוש במאה התשע עשרה במרוקו . מידותיו 16 ס"מ 9 x ס"מ . כולו כתוב בכתיבה מרובעת גדולה ( גובה האותיות 4 מ"מ ורוחבן 3 מ"מ , ( אבל ההנחיות לעריכת הסדר , הכתובות גם הן בכתיבה מרובעת , נכתבו באות קטנה יותר ( גובה האותיות 2 מ"מ ורוחבן כ 1 . 5 מ"מ . ( ככתבי יד אחרים של הגדות  אל הספר
מוסד ביאליק