שקיעים מוסלמיים בלשונם של יהודי מרוקו

מאיר מ' בר אשר דברי רקע כדרכן של לשונות המצויות במגע עם לשונות אחרות היו הלהגים הערביים יהודיים המדוברים במרוקו נתונים להשפעת הלשונות המדוברות בחברת הרוב המוסלמית 1 בה ( ובעיקר הערבית . ( מאמר זה בא לדון בהיבט אחד של מגע תרבותי לשוני זה , אשר למיטב ידיעתי לא זכה עד כה לתשומת לב במחקר . כוונתי ליסודות המוסלמיים שנשתקעו בלהגי הערבית היהודית של מרוקו . השאלה העומדת כאן לדיון היא ו מה הייתה מידת בקיאותם של יהודים בתרבות המוסלמית שבה חיו ? וביתר פירוט : מה ידעו על אורח החיים המוסלמי , על כתבי הקודש של האסלאם , על קבוצות ומגמות דתיות בתוכו ? את מאגר הביטויים ומטבעות הלשון שליקטתי במרוצת השנים ואשר עליו אני מבקש להשתית את דבריי ניתן לחלק לארבע חטיבות.- א . ברכות ואיחולים ששם האל נזכר בהם ; ב . ביטויים הכוללים מינוח מוסלמי או רמיזה לרעיונות ולמאורעות מוסלמיים ; ג . ביטויים מוסלמיים קנוניים או קנוניים למחצה ; ד . ביטויים שעניינם לוח השנה המוסלמי . החומר הנידון כאן לוקט לאורך שנים ממסרנים רבים , דוברי להגים ערביים יהודיים שונים במרוקו , ממוגאדור ואגאדיר שבפאתי מערב בואכה ערי המערב הפנימי ובראשן...  אל הספר
מוסד ביאליק