המבול שהיה בתיטואן וסיפורים אחרים: כרוניקות שנרשמו בספרדית היהודית מצפון אפריקה

יעקב בן טולילה 1 הספרדית היהודית של צפון אפריקה ( להלן סיצ"א , ( הידועה בשם חכיתיה , בניגוד לאחותה המזרחית ( הג'ודזמו , ( אינה מאופיינת בשפע של מסמכים כתובים . אמנם נכתבו בה ספרי קודש אחדים ( כגון שו"ת שהודפסו במקומות אחרים , ( אבל לא בענייני חול , ולא הוצאו בה עיתונים . הספרים הספרדיים יהודיים שהיו נקראים בקהילות הללו ראו אור בבתי דפוס אירופיים ( בעיקר בליוורנו שבאיטליה , ( והיו רובם ככולם ( הגדות של פסח , קונטרסים של פרקי אבות , ספרי תפילה וכד ( ' מהדורות שהורתן בקהילות הספרדים של המזרח , הגם שמקצתן עברו סיגולים 2 שונים שהכשירון לנורמות של הקורא הספרדי יהודי הצפוךאפריקאי . המבקש 3 להעמיד רשימת מצאי של חומר כתוב מקורי בסיצ"א ימצא אפוא מעט מאוד . דומה אני כי המסמך החשוב ביותר מבחינה כמותית ואיכותית הם הפרוטוקולים של 4 קהילת טנג'יר , כפי שנרשמו בכתיבת יד בשנים . 1875—1861 מוסיף עליהם מכתבים . 1 לטיבה של החכיתיה ראה בךעוליאל , ( 1977 ) שהוא החיבור הראשון שנכתב במטרה לתאר באופן מדעי את הלשון הזאת . ראה גם מילונה של בנדלק , וכן Alegria Bendelac , Los Nuestros : Sejina , Letuarios , Jaqueti...  אל הספר
מוסד ביאליק