משפט ולשון: גלגוליו של "מטומטם" באספקלריה משפטית

שמעון שטרית א . מבוא לכבוד הוא לי להעלות על הכתב כמה מחשבות משפטיות על משפט ולשון בספר לכבוד פרופ' משה בר אשר , חתן פרס ישראל ללשון ונשיא האקדמיה ללשון העברית . דרכינו הצטלבו מאז כיהנו יחד כמרצים צעירים בוועד המרצים של האוניברסיטה העברית , ומאז התחלתי לעקוב אחר הישגיו המרשימים בתחום האקדמי . פרופ' בר אשר שימש השראה לחוקרים ומלומדים שהלכו בדרכו , הרים תרומה נכבדה לחקר הלשון העברית והצטרף לשורה הראשונה של חוקרי הלשון בישראל . הלשון האנושית היא אמצעי מורכב ליצירת תקשורת , והיא כלי מרכזי בהוויה האנושית . מאפיינים אלו העמידו את הלשון האנושית על קדמת הבמה בהגות ובמחקר המדעי במאה האחרונה . כחלק מתהליך זה נתברר , כי השפה היא אחד הגורמים המרכזיים ובעלי ההשפעה הרבה ביותר על הבניית ראיית העולם שלנו . השפה היא כלי המגבש תודעה חברתית קולקטיבית ומעצב את האישיות האינדיבידואלית ואת ההתנהגות . השפה היא הכלי המייצר את המציאות שבתוכה מתקיימת הפעילות האנושית . שכן היכולת למקם את 1 עצמנו בתוך המציאות מקורה באוצר המילים העומד לרשותנו . ואולם יכולת העברת המסר התקשורתי שהלשון האנושית אמורה לספק לוקה במגבלות :...  אל הספר
מוסד ביאליק