השפעת מעבר המרכז הספרותי מאירופה לארץ ישראל על העברית הכתובה: עיון בתופעה תחבירית אחת בלשונם של שני דורות משוררים

יעל רשף במהלך העשורים הראשונים של המאה העשרים חל שינוי מכריע ברקע הלשוני לפעילותם של הסופרים העבריים . המציאות הלשונית שחיו בה בני הדור שהחל את פעילותו הספרותית בארץ ישראל בראשית המאה העשרים , ובעיקר בין שתי 1 מלחמות העולם ( להלן "דור ארץ ישראל , ( " הייתה שונה לחלוטין מזו שפעלו בה 2 קודמיהם , סופרי דור התחייה . בדור התחייה היה מרכז הספרות העברית באירופה . בני דור זה הכירו את העברית כלשון מסורתית וספרותית , השתחררו מן הנורמות המשכיליות ששלטו בספרות היפה עד תקופתם והניחו את התשתית להיערכותה החדשה של הלשון . עיקר פעילותם הספרותית התרחשה בלא מגע ישיר עם המאמצים שנעשו באותה העת בארץ ישראל להפוך את העברית ללשון דיבור , ולעתים קרובות מתוך התנגדות 3 לניסיון זה . אלו מהם שהיגרו לארץ ישראל עשו זאת בגיל מבוגר יחסית , לאחר שדמותם כסופרים עבריים כבר נתעצבה . בני הדור שלאחר מכן , לעומת זאת , היו אמנם גם הם ילידי אירופה , רובם ככולם ,  אל הספר
מוסד ביאליק