שפה ויצירה: חידוש הספרות העברית ותודעת השפה בתפיסת ההשכלה

משה פלאי תדמיתם העצמית של סופרי ההשכלה בגרמניה כמחדשי השפה והספרות שאלת ראשיתה של ספרותנו החדשה עוררה ויכוח ער בין ההיסטוריונים הראשונים של הספרות העברית . היו שקבעו את ראשיתה בהשכלה הגרמנית , והיו שהקדימו וראו את תחילת הספרות החדשה בהשכלה האיטלקית . בנושא זה עסקתי בכמה חיבורים , ובהם קבעתי את תחילת הספרות החדשה בהשכלה העברית בגרמניה , ואף זיהיתי את מייסדיה ' . בכך צעדתי בעקבות מבקרים והיסטוריונים של הספרות שקדמוני , אף כי הרחבתי את תחומי הדיון , הצבתי הגדרות חדשות לבחינת המודרניזם ולקביעת ראשיתה של הספרות החדשה , ואיששתי את מסקנותיי תוך היסמכות על טקסטים של ההשכלה בהיבטים שונים משל קודמיי . דיוני פה יסיט את המבט למשכילים הראשונים עצמם ולתודעתם העצמית כיוצרי ספרות , ויגדיר מחדש את מאמציהם לחדש את הספרות העברית . כידוע בחר יוסף קלוזנר בדמותו של נפתלי הירץ ויזל ובספרו דברי שלום ואמת כפותחי הספרות העברית החדשה , ואף הזכיר את "דור המאספים" באותו הקשר . לחובר , לעומתו , תלה את ראשיתה של הספרות העברית החדשה ברמח"ל וביצירתו , ואילו חיים נחמן שפירא בחר ב"המאספים" - סופרי "המאסף , " כתב העת העב...  אל הספר
מוסד ביאליק