ראשיתו של המבטא הישראלי

יוסף עופר בשנת תרע"ג ( 1913 ) נערך בוועד הלשון דיון מקיף בשאלת המבטא הראוי של העברית החיה , המתחדשת בדיבור . דוד ילין , שניהל את הדיון ונשא את ההרצאה המרכזית , הדגיש כי ההכרעה המרכזית בסוגיה זו - אם לבחור במבטא האשכנזי או במבטא הספרדי - נעשתה כבר מזמן , וכך אמר : את השאלה הזאת פתרה לנו כבר המציאות . תחית השפה של משך שלשים שנה בא"י נוסדה על המבטא הספרדי , וכל התנגדותם של מצדדי המבטא האשכנזי מבחינת הדקדוק ומבחינת התועלת , וגם מבחינת טענת רב מנין של היהודים שבעולם לא הועילה כלום , ומדן ועד באר שבע ... עולה באזננו 1 צלצול ההברה הספרדית .  אל הספר
מוסד ביאליק