הסמנטיקה של מושג הנורמה

תמר סוברן א . משמעות , מילים , מושגים למושגי הנורמה והתקן יש היסטוריה בדיון הבלשני בכלל ובלשון העברית המתפתחת בפרט . במיוחד הם מוכרים מן הוויכוח על הנורמטיביות , שסבב סביב השאלה מה תקני בלשון ומה בלתי תקני בה ודורש תיקון . ויכוח התנהל בין טהרנים המבקשים לשמר את הנורמה ובין מתארים המבקשים לתאר את השפה החיה , ובכלל זה את הסטיות מן הנורמה . בלב הוויכוח עמדה השאלה מהי אותה נורמה אחת , מוסכמת , שהטהרנים מבקשים לשמר , ושממנה סוטים כביכול השימושים שמתארים מתארי הלשון . נורמה שהיא תקן בעברית קשורה גם קשרי שורש אל תיקון . ישנן שתי תקופות בחיי החינוך הלשוני ובהכוונת הלשון בארץ . הראשונה היא תקופת "עברית כהלכה" ו"ודייק , " והשנייה היא התקופה שבה נזנחו ניסיונות הקניית ההלכה הלשונית ותיקון הלשון . שני טעמים עיקריים לתפנית זו ביחס לנורמה הלשונית : האחד , מחלוקות בין המתקנים בשאלה מהי לשון המופת שעל פיה יש לתקן . הטעם האחר הוא טעמם העקרוני של אלה הסוברים שלשון חיה מתפתחת לפי דרכה ואסור להפריע למהלכיה . ואולם הוויכוח הזה , מרתק ובעייתי כשלעצמו , איננו נושא מחקרי . אפשר שמחקרי יבהיר משהו מן הבעייתיות ש...  אל הספר
מוסד ביאליק