מילון העברית החדשה לדוברי שפות אחרות: הרצוי והמצוי

צוגויה סאסאקי . 1 מבוא למאמר זה שתי מטרות : הצעת קני מידה להערכת מילונים דו לשוניים והערכת המילונים הקיימים על פי קני מידה אלו . בחלקו הראשון של המאמר אני מבקש להציע קני מידה שונים בתחומי הערכים , הכתיב , תורת ההגה , תורת הצורות , תחביר , סמנטיקה ופרגמטיקה להערכת מילונים דו לשוניים לעברית החדשה המשמשים דוברי שפות אחרות . בחלקו השני של המאמר אבדוק מספר מילונים דו לשתיים הקיימים בשוק לפי קני המידה המוצעים . ייבדקו אותם המילונים שיש להם תכונות ייחודיות שאינן נמצאות במילונים אחרים בתחומים שונים . באופן תאורטי המילונים לעברית החדשה מחולקים לסוגים האלה : . 1 מילונים חד לשוניים 1 . 1 מילונים לדוברי עברית 1 . 2 מילונים לדוברי שפות אחרות . 2 מילונים דו לשוניים 2 . 1 שפת המקור ( source language ) היא לועזית ושפת היעד ( target language ) היא עברית ( כגון מילון אנגלי-עברי ) 2 . 1 . 1 מילונים חד כיווניים המשמשים דוברי עברית , דהיינו שפת היעד היא שפת האם של המשתמש ( בעיקר לצורך פענוח הטקסטים בלועזית ) 2 . 1 . 2 מילונים חד כיווניים המשמשים דוברי שפות אחרות , דהיינו שפת המקור היא שפת האם של המשתמש ( ...  אל הספר
מוסד ביאליק