איור ‭:1‬ חבור וכתיבה הם אמצעים שונים בתהליך תקשורת לשוני