דרכי ההבעה של שם התואר לציון האפשרות עיון במאגר המונחים של האקדמיה ובמילונות העברית

רונית גדיש סוגיית דרכי ההבעה של האפשרות , העלילות והסגולה , ובראשן משקל פעיל , מנקזת אל תוכה כמה מן השאלות והבעיות המרכזיות בהתגבשותה של העברית בת ימינו , וההתבוננות בה חושפת את יחסי הגומלין בין הכוחות המעצבים את לשוננו כלשון חיה . נראה שנקודת המוצא לסוגיה שלפנינו היא השפעתן המכרעת של דרכי ההבעה האירופיות על העברית . מלשונות אירופה שאלנו את הצורך בקטגוריה הלשונית האוטומטית של הבעת האפשרות , ובעקבותיה את הצורך בכלי גזירה אוטומטי . הראשונים שנדרשו לתת מענה לצורך הזה היו קובעי המונחים שבתקופת התחייה , שכל מעייניהם היו נתונים ליציקת המושגים השאולים בכלים עבריים . לעברית המורשת לא היה הצורך בהבעת האפשרות זר לחלוטין , והיא אכן מעמידה כמה כלים , ובהם צורות הבינוני , דוגמת "חרס הנשבר , " או משקל פעל , כגון "דבר האבד ; " צירופי בר , דוגמת "בר קיימא" או "בר עונשין ; " וכן המבנים העקיפים נוח ל , קשה ל ועוד . מקצת כלים אלו לא נס ליחם הן במינוח התקני הן המאמר הוא עיבוד של הרצאה בכינוס השנתי המשותף לחוגים ללשון העברית באוניברסיטאות ולאקדמיה ללשון העברית שהיה ביום ד' בסיוון תשס"ד 24 ) במאי . ( 200...  אל הספר
מוסד ביאליק