תחביר בין דוברים קטיעת מבע, בנייה משותפת של מבע ותליית מבע

אסתר בורוכובסקי בר אבא . 1 מבוא בשפה המדוברת בכלל ובשיחות יום יומיות בפרט ניתן למצוא תופעות תחביריות רבות מאוד הנובעות מן ההידור ( האינטרקציה ) בין הדוברים . במאמר זה אני מבקשת לעיין-המבעים בשפה הדבורה שאינם עומדים לעצמם מבחינה תחבירית , הם חלקיים , והסיבה לחלקיותם נעוצה במבע של דובר אחר , זה שקדם למפיק המבע החלקי או זה שבא אחריו . אין אני עוסקת כאן במבעים חלקיים הנוצרים ללא תלות בדוברים אחרים , למשל "התחלות נפל , " קרי מקרים שבהם הדובר מתחיל את המבע 1 באופן מסוים , ואחרי חלק של המבע הוא מחליט להתחיל אותו מחדש . התופעות הנדונות במאמר זה שייכות לתחום רחב המכונה "תחביר בין דוברים . " אציג כאן סוגיות אחדות בתחום , שלא אעסוק בהן בהרחבה במאמר or א . חזרה על דגם תחבירי הדוברים נוטים להשתמש שוב בדגם תחבירי שכבר הופיע בשיח , וזאת מטעמי נוחות , קוהרנטיות וכדומה ( נטייה זו אינה קשורה במבעים חלקיים , ולכן אינה נידונה 2 בהרחבה כאן . ( כך למשל בדוגמה שלהלן הדובר חוזר על המבע של בן שיחו , הן * חלק מן הדוגמאות המובאות כאן לקוחות מתמלילים שנעשו בידי תלמידיי מלימודי התואר השני בחוג ללשון העברית באוניבר...  אל הספר
מוסד ביאליק