מרכוז התנועה i בעברית המדוברת

שמואל בולוצקי מבוא צמצום או מרכוז של תנועות הוא תופעה המצויה בכל שפה במידה זו או זו , ומקובל לראות בה מימוש של הנטייה הטבעית להקל על ההגייה , מה שקרוי לעתים "קלות ההיגוי . " במסיבות מסוימות תנועות שאינן מוטעמות מצטמצמות באורכן או נוטות לכיוון מרכזו של טרפז התנועות , ודרגת הצמצום או המרכוז תלויה , נוסף למידת ההטעמה , במשלב הדיבור ובמקצבו . במאמר קצר זה נעסוק במרכוז התנועה i בלבד , ורק באותן מסיבות שבהן נראה שמדובר בחילוף פונמי מ / . ^ לא נדון במרכוז אלופוני אוטומטי תלוי סביבה , וגם לא במרכוז הכוללני שניתן להבחין בדיבור ה"צפוני" הצעיר , בעיקר אצל צעירות ( ראו בולוצקי , שונות . ( בחיבוריי "ש 1 נות" ו"מדידה" תיארתי את מרכוז התנועה i בהפעיל , וטענתי כי מקורה בשתי תופעות שונות . בפועלי פ"נ ופי"צ , כגון הפיל < הפיל , הציג < הציג וכד' ( המעתק ההפוך , הבין < הבין , שכיחותו פחותה בהרבה ) מופעלת אנלוגיה לקבוצה השכיחה הרבה יותר של פועלי ע"ו / ע"י ( הרים , הקים וכד , ( ' בעוד שבשלמים ( הסברתי < הסברתי , הךגשנו < הךגשנו ) מדובר במרכוז התנועה , 1 שהמניע לו הוא פונטי , להקלת ההגייה . תנועות ממורכזות ...  אל הספר
מוסד ביאליק