החייאת הדיבור העברי בארץ ישראל

אילן אלדד נא ] הניסיונות להחיות את העברית כלשון של תקשורת כללית ביישוב היהודי המתחדש בארץ ישראל בשלהי המאה ה 19 ובראשית המאה ה 20 ולהשפיע במודע ובמכוון על מעמדה הסוציולינגוויסטי היו פעולות של תכנון לשון ' . המונח ( החדש יחסית ) תכנון לשון מציין קבלת החלטות ופעילויות ( שהן בדרך כלל , אך לא בהכרח , שיטתיות ומאורגנות ) המכוונות להשפיע על כיוונים רצויים של שינויים לשוניים או לגרום לשינויים לשוניים או לקדמם כדי להמציא פתרונות 2 לבעיות לשון של חברת דיבור . 3 השינויים הלשוניים הם משני סוגים : א . שינויים בהקצאת הפונקציות החברתיות והתקשורתיות של לשונות ( או סוגי לשון , ( כגון החלפת לשון אחת באחרת כאמצעי תקשורת כללי או הרחבת הפונקציות של לשון ששימושה מוגבל ; שינויים אלה מיועדים בדרך כלל להסדיר את הסטטוס הסוציופוליטי או הרשמי של לשון או לשונות " ) תכנון סטטוס . ( " ב . שינויים וחידושים בלשון גופה : באוצר המילים , בדקדוק , בסגנון , בכתיב ובמבטא , בכולם או במקצתם " ) תכנון קורפוס . ( " * מאמר זה הוא חלקו הראשון של הפרק הראשון בספר על תכנון לשון בישראל הנמצא עמי בכתובים . . 1 להחייאת לשון כמטרה ש...  אל הספר
מוסד ביאליק