שערי לשון: כרך ג - העברית החדשה ולשונות היהודים

כווסד ביאליק - ירושלים שערי לשון מחקרים בלשון העברית , בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר אשר שערי לשרן מחקרים בלשון העברית , בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר אשר בעריכת אהרן ממן , שמואל פסברג , יוחנן ברויאר כרך ג העברית החדשה ולשונות היהודים מוסד ביאליק ירושלים  אל הספר
מוסד ביאליק