מדד הדמוקרטיה הישראלית 2013

מדד הדמוקרטיה הישראלית 2013

מחבר: ניר אטמור, אלה הלר, יובל לבל והרמן תמר
שנת ההוצאה: תשע"ד
מילות מפתח: דמוקרטיה; בעיות בחברה הישראלית; שלטון עם
המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי, לא מפלגתי, הממוקם בתפר שבין האקדמיה לפוליטיקה.
הוא עוסק בתכנון מדיניות ובעיצוב רפורמות בממשל, במינהל הציבורי ובמוסדות הדמוקרטיה.
בתכניותיו ובמפעליו המכון חותר לחזק את מוסדות הדמוקרטיה המתהווה בישראל ולגבש את ערכיה.
בהמשך לעבודת מחקר מעמיקה הוא מגיש המלצות מעשיות לשיפור התפקוד של המשטר במדינת ישראל ולטיפוח חזון ארוך טווח של משטר דמוקרטי יציב, המותאם למבנה, לערכים ולנורמות של החברה הישראלית.
המכון שואף לקדם בישראל שיח ציבורי בנושאים שעל סדר היום הלאומי, ליזום רפורמות מבניות, פוליטיות וכלכליות, לשמש גוף מייעץ למקבלי ההחלטות ולקהל הרחב, לספק מידע ולהציג מחקר משווה.
מרכז גוטמן לסקרים הוקם במתכונתו הנוכחית בשנת 1988 , כאשר מכון גוטמן למחקר חברתי שימושי עבר למכון הישראלי לדמוקרטיה.
המכון המקורי הוקם בשנת 1949 בידי פרופ’ אליהו  (לואי) גוטמן כמרכז חלוצי למחקרי דעת קהל וקידום מתודולוגיה במדעיהחברה.
יעדו של מרכז גוטמן הוא להעשיר את הדיון הציבורי בסוגיות מדיניות ציבורית באמצעות מידע השאוב מבסיסי הנתונים של המרכז ומסקרי דעת הקהל שהוא עורך.
מדד הדמוקרטיה הישראלית מתקיים במסגרת מרכז גוטמן לסקרים ומציע הערכה שנתית של איכות הדמוקרטיה הישראלית. לצורך זה נערך מדי שנה בשנה, עשר שנים ברציפות, סקר רחב במדגם מייצג של האוכלוסייה הישראלית.
מטרתו של הסקר לעמוד על המגמות בחברה הישראלית בשאלות כבדות משקל הקשורות להגשמת הערכים והיעדים הדמוקרטיים ולתפקוד של מערכות השלטון וממלאי התפקידים הנבחרים.
ניתוח התוצאות מבקש לתרום לדיון הציבורי במצב הדמוקרטיה בישראל וליצור מאגר מידע רחב שיעמיק את הדיון בנושא. אל הספר
תוכן הספר:
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  13  14  15