משפט ופעולה : מונחי חיוב וקניין במשפט העברי

משפט ופעולה : מונחי חיוב וקניין במשפט העברי

מחבר: ברכיהו ליפשיץ
שנת ההוצאה: תשס"ב
מילות מפתח: משפט עברי; דיני קניין (הלכה); דיני קנין (הלכה); דיני קניין בהלכה; דין קניין (הלכה); דיני קניין (משפט עברי); דיני רכוש (הלכה)
לספר זה שתי מטרות. ראשית, רוכזו בו מונחים של המשפט העברי, ביחוד בתחומי החיוב והקניין, ורבים מהם הונהרו כאן הן מבחינת בסיסם הלשוני והן מבחינת טיבם המשפטי של המוסדות המשפטיים שאותם הם מציינים. שילוב זה נמצא מועיל מאוד לבירור הטרמינולוגיה והתוכן כאחד.
שנית, מוצגת ואף מוכחת בספר הטענה שמשמע היסוד של כל הפעלים בלשון העברית (ואולי גם בשפות השמיות בכלל) הוא משמע של הפרדה והבחנה בין אובייקטים שונים, או משמע של היפרדות, שינוי וכדומה, שכן זו הגדרתה הפשוטה של כל פעולה. אם מקבלים טענה זו, מתבארות תופעות שונות בלשון וניתן להן פשר. אל הספר
נושא/נושאים: , הלכה, פולקלור ומנהגים
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

האוניברסיטה העברית בירושלים. המכון לחקר המשפט העברי

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13